CARTES

Carta del President

Fent repàs de les fites més rellevants del 2012, he pogut constatar que ha estat un any intens a la cooperativa. Tot i no tenir experiència prèvia en l’àrea de Presidència, mitjançant la valoració de l’exercici que faig des de la meva posició, em sumo a l’esperit positiu que reflecteixen tant la imatge com el lema que il·lustren aquesta memòria: Fruit de l’esforç. Com a empresa y com a cooperativa, he de dir que hem continuat sumant, hem continuat creixent, fins i tot en un clima advers.

Per això hem de veure les dades de la cooperativa del 2012 de forma positiva. Si volem ser objectius i justos, hem d’emmarcar-les en l’entorn en què s’han donat. La situació econòmica s’ha agreujat, i molt especialment el consum. Les polítiques econòmiques i fiscals del Govern no han millorat la situació sinó al contrari: la pujada de l’IVA generalitzada ―que ha afectat especialment els béns culturals i educatius, i molt especialment el cost del material didàctic just abans de començament del curs― ha estat un cop molt dur per a les famílies i ha suposat una retallada directa de la seva capacitat de compra.

Per tant, cal fer una reflexió serena que reconegui l’esforç dels autèntics protagonistes d’aquest rendiment. En primer lloc ens hem de referir a la feina feta pels socis de treball, tant al seu esforç per aconseguir que el servei rutlli com a l’acceptació de les mesures de contenció en la seva remuneració, que també han estat clau en el resultat de l’exercici, i per tant en el futur d’aquest projecte col·lectiu.

Òbviament, cal parlar també dels socis de consum, que dia a dia continuen expressant el seu compromís amb Abacus cooperativa i amb el projecte que desenvolupa. Tot i que el conjunt de les vendes ha baixat, atès que el tiquet mitjà és inferior al de l’exercici anterior, podem dir que sí que es manté de forma força sòlida la concurrència de socis i clients als establiments Abacus, cosa que posa la nostra activitat en valor i ens mostra la seva confiança.

En aquest context gens favorable, en els darrers mesos hem estat elaborant el proper Pla estratègic d’Abacus cooperativa, ajustant els nostres objectius i marcant les nostres prioritats fins al 2015. El Consell Rector ha volgut que en aquest procés de reflexió, que culmina aquest mes de maig, hi participessin moltes de les persones implicades en diferents responsabilitats de la cooperativa, fet que ha permès compartir les idees i les propostes que ens permetran superar aquest anys de crisi econòmica.

Cal incidir en el fet que l’escenari que estem vivint és, de ben segur, el més dur de tots els anys de vida de la cooperativa, i en aquest sentit, és prou evident que Abacus és un projecte col·lectiu, cooperatiu, on el fruit és el resultat d’un esforç comú, l’únic que pot garantir-ne l’èxit.

Gràcies a tothom per l’esforç realitzat.


Narcís Castanyer
President d'Abacus cooperativa

Carta del director general

La proposta de sintetitzar l’activitat d’Abacus cooperativa de l’any 2012 amb la frase Fruit de l’esforç és plenament encertada. I ho fa recollint totes les accepcions d’aquest concepte.

Aquesta frase descriu, en primer lloc, quelcom positiu: el resultat de l’empresa s’apropa a l’objectiu. Un any més, cal dir que, tot i la situació difícil i complexa que ens ha tocat viure, Abacus tanca l’exercici amb números positius.

És important emmarcar les dades de la cooperativa en aquest entorn per ser capaços de mirar-nos-les amb objectivitat. Aquest any, la situació econòmica del país, i molt especialment de la societat, s’ha vist agreujada, i un dels àmbits més afectats ha estat precisament el del consum. Les polítiques econòmiques i fiscals que ha dut a terme el Govern no han millorat la situació, sinó tot el contrari: la pujada de l’IVA generalitzada ―que ha afectat especialment els béns culturals i educatius, i molt especialment el cost del material didàctic just abans de començar el curs― ha estat un cop molt dur per a les famílies i ha suposat una retallada directa de la seva capacitat de compra.

En aquest marc de referència, cal tenir present la caiguda generalitzada del consum, que triplica la mitjana europea i que fa que la demanda interna sigui molt feble, amb el consegüent efecte en la caiguda del PIB. Cal posar l’accent en l’escenari que estem vivint, de ben segur el més dur de tots els anys d’història de la cooperativa. La fortalesa i la confiança amb què ens hi estem enfrontant és fruit, també, del nostre esforç.

No podem oblidar la feina feta pels socis de treball: tant l’esforç per aconseguir que el servei rutlli com l’acceptació de les mesures de contenció en la seva remuneració, que també han estat clau en el resultat de l’exercici i, per tant, en la supervivència d’aquest projecte col·lectiu.

Òbviament, en aquest esforç també s’hi sumen els socis de consum, que dia a dia continuen expressant el seu compromís amb Abacus cooperativa i el seu projecte. Un compromís que, tot i que el conjunt de vendes ha baixat ―atès que el tiquet mitjà és inferior al de l’any anterior―, podem dir que es manté de forma força sòlida, amb una gran concurrència de socis i clients als establiments Abacus.

És prou evident, doncs, que Abacus és un projecte col·lectiu, cooperatiu, on el fruit és el resultat d’un sacrifici comú.

Gràcies pel vostre esforç.


Miquel Àngel Oliva
Director General d'Abacus cooperativa

  • Millorem i seguim avançant fruit del compromís i la implicació de totes les persones que formem Abacus

FETS DESTACATS

Abacus és un projecte col·lectiu i cooperatiu, on el resultat és fruit de l’esforç comú. Aquest 2012, la cooperativa ha continuat sumant i creixent, malgrat el context econòmic actual que ha castigat especialment l’àmbit del consum. La cooperativa tanca l’any amb números positius, gràcies a la implicació dels socis i sòcies de treball i a la fidelitat dels socis i sòcies de consum, que mantenen el seu compromís amb el projecte.

LA COOPERATIVA I ELS SEUS PRODUCTES

Des dels seus inicis, Abacus ha apostat per l’eficiència i la vocació de servei als seus associats. Busquem la satisfacció dels socis-clients, oferint-los una àmplia selecció de productes i serveis educatius i culturals, i amb la responsabilitat social, la innovació, el lideratge i la dinamització cultural com a base de la nostra identitat.

Amb els socis-clients com a centre del nostre negoci, treballem per millorar el servei, l’organització interna i la gestió de les persones, i per ser una cooperativa cada cop més participativa i innovadora, per poder assolir els reptes futurs de manera sostenible.

DIMENSIÓ ECONÒMICA

Com a empresa de l’economia social amb un model empresarial cooperatiu, la prioritat d’Abacus és assolir un bon excedent econòmic i un balanç social que promogui els valors de la cooperativa entre els nostres grups d’interès.

Durant l’any 2012 Abacus cooperativa ha generat un diner nou de 4.104.595 euros i els resultats de l’exercici han estat de 205.827 euros, un 26% menys que en l’exercici anterior.

DIMENSIÓ SOCIAL

Any rere any a Abacus ens esforcem per ser una cooperativa cada cop més participativa, a través d’uns mecanismes de democràcia interna plenament establerts, que fan possible que les opinions dels socis i sòcies de treball i de consum siguin escoltades i valorades en les decisions de la cooperativa.

DIMENSIÓ AMBIENTAL

Abacus cooperativa manté un compromís fidel de respecte per l’entorn i de millora contínua de la gestió ambiental. Al llarg del 2012 hem continuat portant a terme actuacions orientades a prevenir la generació de residus i a ampliar-ne la recollida selectiva, així com també a disminuir el consum energètic de les instal·lacions, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental de la nostra activitat.

PERSPECTIVES

La cooperativa treballa per assolir els objectius del Pla estratègic Abacus 2012, que s’ha actualitzat incorporant-hi l’eficiència com a nou eix d’actuació, en espera de posar en marxa el Pla estratègic 2015. L’activitat de la cooperativa segueix els eixos definits en el Pla estratègic 2012, basat en el servei, les persones, la presència en línia i els socis i sòcies de consum.

Aquestes línies d’actuació estan justificades i argumentades en el Pla i, després d'analitzar-les, s'han considerat plenament vigents; per això es mantenen en l'actualització d'aquest document i s'hi suma la nova línia d’eficiència.

Més informació

Perspectives